Att skapa ett namn, innebär inte bara att ge en företeelse ett namn. Det handlar om att etablera en företeelse så att när människor hör namnet så ska de instinktivt känna och förstå vad det står för och har för betydelse.

Pepparkakshusets sätt att arbeta med namnutveckling är mer instinktivt är vetenskapligt. Vi lyssnar in kunden på djupet och då inte bara till vad ni säger utan ännu mer till vad ni verkligen menar med arbetssätt, tjänster och produkter samt visioner. För att få en känsla för branschens vokabulär och resonemang försöker vi verkligen tränga ned i och fördjupa oss så långt vi känner är nödvändigt i ert specialistområde.

Vår ambition är att finna ett namn som både inifrån och ut och samtidigt utifrån och in känns helt rätt. Det betyder ett namn som ni i organisationen känner att ni verkligen vill stå för och som på ett bra sätt symboliserar det er verksamhet står för. Men också att det för en mottagare och användare ska kännas bra och uppfattas rätt.

Vi har också ambitionen att finna ett eget, starkt namn som har förutsättningar att fungera i de olika sammanhang er organisation verkar. Ett namn som gör det möjligt att vi utifrån era grundläggande tjänster eller produkter kan göra tillägg, tillämpningar och kan utveckla för nya områden och där det är tydligt att de alla tillhör samma grund.

På detta sätt har vi utvecklat namn som har förnyat verksamheter och blivit nya varumärken under korta eller bestående tider. Några exempel.

 • YOMA
 • Intervacc
 • Drycks
 • Mentorerna
 • Rent-A-Train
 • PCS Modulsystem
 • Repulse
 • Filogod
 • Garden Kick
 • Trafikantveckan
 • Projekt XPO