Hur bra är ditt företags grafiska profil?

Hur viktig kan den vara?

Första frågan har du säkert en känsla av men kan kräva lite djupare analys.

Svaret på den andra är enkel. Du klarar dig inte utan. Och ju bättre den är, desto större förutsättningar för ditt företag att kommunicera ditt varumärkes identitet. Grafiska profilen styr hela er kommunikativa identitet och ska stämma överens med hur ditt företag arbetar idag och följa den plattform som hela ert varumärkesarbete utgår ifrån.

Visst kan man tävla i bästa identiteten

Pepparkakshuset samarbetar med många olika specialiserade grafiska designers och formgivare i utvecklingen av ett varumärkes grafiska profil. Låt oss ge ett spännande exempel:

I ett uppdrag för ett försäkringsbolag handlade det inte bara om att skapa en profil, utan först skulle vi finna ett nytt namn och bygga identiteten runt det. Det här uppdraget, eller tävlingen som det faktiskt var, krävde ett nära samarbete mellan hur varumärkesplattformen skulle utvecklas, vilket eller vilka namn som skulle stämma med den strategiska inriktning vi ville ge fretaget och i nästa steg; hur skulle logotypen och den grafiska profilen av det valda namnet se ut.

Pepparkakshuset valde här att samarbeta med tre olika grafiska designers, och tillsammans med dem utveckla tre namn där varochen fick utveckla en grafisk profil som både passade varumärkesinriktningen och det namn på varumärket som vi valde.

Resultatet, ja kunden valde ett av Pepparkakshusets förslag, ett av dem vann. Men bolaget hamnade i problem, såldes och varumärket lades ner innan vi fick chansen att lansera det. Men samarbetet visade att det är mycket fruktbart att arbeta i prestigelöst större grupper där specialister inom samma område är med och ger varandra idéer och input.

Exempel på skapandet av grafiska identiteter