Rörliga bilder är ett fantastiskt medium. Rätt använt är det också oerhört effektivt.

Till rätt budget

Film var för bara några år sedan alltför dyrt att kommunicera med för mindre och medelstora varumärken. Både produktions- och mediakostnader gjorde att det sällan var ett alternativ. Med dagens teknik kan vi skapa rörliga bilder i form av film, animationer, stop-motion etc – utan att det kräver stor budget. Och publicera och masskommunicera med digitala och sociala medier.

Pepparkakshuset har helt eller delvis varit ansvarig för rörliga bilder i olika former för bland annat:

Men även en mer personlig hyllning till Afrika i allmänhet och Ugandas huvudstad Kampala i synnerhet. Se här >>