Möt den fantastiska värld av utveckling, integration och upplevelser som musik skapar. Signatur är en insamlingsstiftelse med långsiktig målsättning att ge bidra till god musiks utveckling i alla former.

Rörliga bilder är ett fantastiskt medium. Rätt använt är det också oerhört effektivt.

Till rätt budget

Film var för bara några år sedan alltför dyrt att kommunicera med för mindre och medelstora varumärken. Både produktions- och mediakostnader gjorde att det sällan var ett alternativ. Med dagens teknik kan vi skapa rörliga bilder i form av film, animationer, stop-motion etc – utan att det kräver stor budget. Och publicera och masskommunicera med digitala och sociala medier.

Pepparkakshuset har helt eller delvis varit ansvarig för rörliga bilder i olika former för bland annat:

Specialitet – timelapse

Under flera år har Pepparkakshuset utvecklat en specialitet till att skapa timelapse-filmer. I olika typer av produktioner där hus eller andra produkter växer fram är det väldigt effektfullt och effektivt att kunna beskriva skeendet med timelapse. En byggnation som pågår i över ett år, kan visas i film på tre minuter eller kortare om man vill.

Se här från Projekt XPO – flera exempel av timelapse-filmer som visar hur hotellet vid Arlanda skapades från grunden.

Personligt från Afrika

Men även en mer personlig hyllning till Afrika i allmänhet och Ugandas huvudstad Kampala i synnerhet. Se här >>