Varumärke. Ett starkt ord som inte är helt lätt att förhålla sig till.

Hur du än ser på det kan betydelsen inte underskattas, varumärket är det viktigaste ditt företag har. De värden du försöker bygga upp med de tjänster och produkter ditt företag erbjuder summeras i varumärket. Allt det som väcker uppmärksamhet, attraktion, relation och lust i det du försöker sälja kopplas till ditt eller dina varumärken.

Pepparkakshuset arbetar sedan start 1998 med en egen varumärkesmodell – Varumärkesresan – som ett verktyg för att hjälpa företag att på ett konkret sätt utveckla en plattform för hur just deras företag ska arbeta strategiskt för att bygga upp sitt varumärke eller sina varumärken på bästa sätt.

Exempel på varumärkesresor

Genom åren har Pepparkakshuset genomfört varumärkesresor för ett stort antal företag, organisationer och koncerner. Här några exempel: