Namnutveckling

Att skapa ett namn, innebär inte bara att ge en företeelse ett namn. Det handlar om att etablera en företeelse så att när människor hör namnet så ska de instinktivt känna och förstå vad det står för och har för betydelse. Pepparkakshusets sätt att arbeta med namnutveckling är mer instinktivt är vetenskapligt. Vi lyssnar in kunden [...]