Fotografering

Säger en bild tusen ord? Nej, så är det naturligtvis inte. I kommunikation handlar det om vad vi vill åstadkomma, vilken kanal, vilka medel och verktyg vi vill använda för att nå just den målgrupp vi eftersträvar. Bilden är dock nästan alltid en viktig del i helheten. När man vill nå fram, bygga en [...]