Rörliga bilder i nyhetsbrev

Rörliga bilder i nyhetsbrev

Nyhetsbrev är en av de mest effektiva kanalerna idag för att i en rätt komplex mediastruktur nå ut med sina budskap till rätt målgrupp. Mycket går att säga om hur, när och till vem de ska sändas. Men vi vill här bara visa ett exempel på hur en enkel GIF-animation kan skapa ett oväntat liv och […]