Hur bra är ditt företags grafiska profil? Hur viktig kan den vara?

Första frågan kan bara du svara på. Men svaret på den andra är enkel. Du klarar dig inte utan. Och ju bättre den, desto större förutsättningar för ditt företag att kommunicera ditt varumärkes identitet. Grafiska profilen styr hela er kommunikativa identitet och ska stämma överens med hur ditt företag arbetar idag och följa den strategi som hela ditt varumärkesarbete utgår ifrån.

Visst kan man tävla i bäst identitet

Pepparkakshuset samarbetar med många olika specialiserade grafiska designers och formgivare i utvecklingen av ett varumärkes grafiska profil. Låt oss ge ett spännande exempel:

I ett uppdrag för ett försäkringsbolag handlade det inte bara om att skapa en profil, utan först skulle vi finna ett nytt namn och bygga identiteten runt det. Det här uppdraget, eller tävlingen som det faktiskt var, krävde ett nära samarbete mellan hur varumärkesplattformen skulle utvecklas, vilket eller vilka namn som skulle stämma med den strategiska inriktning vi ville ge fretaget och i nästa steg; hur skulle logotypen och den grafiska profilen av det valda namnet se ut.

Pepparkakshuset valde här att samarbeta med tre olika grafiska designers, och tillsammans med dem utveckla tre namn där varochen fick utveckla en grafisk profil som både passade varumärkesinriktningen och det namn på varumärket som vi valde.

Resultatet, ja ett av dem vann. Men bolaget hamnade i problem, såldes och varumärket lades ner innan vi fick chansen att lansera det. Men samarbetet visade att det är mycket fruktbart att arbeta i större grupper där specialister inom samma område är med och ger varandra idéer och input.