Rörliga bilder är ett fantastiskt medium. Rätt använt är det också oerhört effektivt.

Till rätt budget

Film var för bara några år sedan alltid dyrt att kommunicera med. Både produktions- och mediakostnader gjorde att det sällan var ett alternativ. Med dagens teknik kan vi skapa rörliga bilder i form av film, animationer, stop-motion, utan att det behöver kräva stor budget. Och publicera och masskommunicera med digitala och sociala medier.

Pepparkakshuset har helt eller delvis varit ansvarig för rörliga bilder i olika former för bland annat:

European Mobility Week

PCS Projektservice

SIS – Swedish Standard Institute

Interoc

Men även en mer personlig hyllning till Afrika i allmänhet och Ugandas huvudstad Kampala i synnerhet. Se här >>