Produktvarumärke

Uppdraget handlade om att ta fram en symbol eller ett märke för företaget LeanOns nya affärslösning Lean Trading. Under processens gång blev det alltmer tydligt att vi skulle utveckla en ny logotyp för affärslösningen, med egen identitet men samtidigt tydligt släktskap med moderbolaget LeanOn.
Framtagningen av logotypen gällde en ny affärslösning som möjliggör värdepappershandel. Till logotypen har även utställningsmaterial och produktblad producerats. Den lanserades av uppdragsgivaren LeanOn under maj 2013. Produktvarumärket togs fram i samarbete med Formalix och Jojo Form.

Visit Site →

Logotyp Lean Trading från LeanOn

Produktblad Lean Trading