Mässkoncept

Interoc renoverar och utvecklar fastigheters inre och yttre klimatskal. Till Fastighetsmässan våren 2013 gjorde Interoc en stor satsning och ville lansera sina olika åtgärder under ett mer samlat koncept.

Lösningen vi tog fram var konceptet Energispara 20, 50 och 80. Förutom att skapa snygga fasader, så handlar mycket av fastighetsrenovering om att skapa klimatskal som sparar energi. Och de olika åtgärder Interoc erbjuder var lämpliga att dela upp i tre olika steg, beroende på hur stor åtgärd fastighetsägaren önskade satsa på. Därför skapade vi namnen Energispara 20, 50 och 80 för de tre olika åtgärdspaketen som Interoc erbjuder.

I allt material, från 3D-skisser och monterbygge till affischer, nyhetsbrev och trycksaker presenterade vi hur Interoc kan erbjuda tre olika nivåer av energisparlösningar för fastigheter. Mest uppskattad blev nog Energisnurran, en beräkningssnurra för hur mycket energi i både kWh och kronor de olika investeringarna sparar.

Konceptet blev en succé och kommer användas vid fler mässor, som t.ex. Bostadsrättsmässan i Kista 22-23 november 2013. Ett samarbete med Komodo design & produktion och Planet 11.

Visit Site →

Energisnurran i mässkonceptet till Interoc

Stort intresse för energisparakonceptet i Interocs mässmonter.