Försäkringsbolag X

Det här var ett stort och spännande uppdrag. Att i tävling med några andra byråer utveckla ett helt nytt namn, varumärke och design för ett svenskt livförsäkringsbolag. En tävling som Pepparkakshuset vann, fantastiskt kul. Men innan det blev dags för lansering hade bolaget hamnat i problem och såldes. Trist, men sånt händer. Vad försäkringsbolaget hette är enbart historia. Men här är historien om vad det skulle ha fått heta.

I första hand handlade uppdraget om att ge livförsäkringsbolaget ett nytt namn. Namnutvecklingsprojekt tillhör både de svåraste och förmodligen därför mest spännande uppdragen. För att komma rätt genomförde vi en varumärkesresa med bolaget för finna den plattform de stod på och hur de ville utveckla sig rent strategiskt med det nya. Utifrån denna plattform började vi spåna på en lång rad olika namn. Några grundförutsättningar för oss i det arbetet var att namnet skulle vara relativt kort och lätt att säga, ha en bra klang för ett positivt och modernt tänkande livförsäkringsbolag – och inte minst skulle det vara nytt och inte upptaget som varumärke och domän.

Arbetsprocessen var lång och krävde om inte blod så i alla fall svett och tårar. Till sist lyckades vi banta ner våra förslag till tre stycken som vi utifrån olika perpektiv tyckte var mycket bra alla tre – Dunge, Oxxå samt Livon.

Genom hela detta uppdrag samarbetade Pepparkakshuset med tre mycket skickliga grafiska designers, Åsa Waldton, Peter Ehrlin och Daniel Wetter. I slutskedet av projektet tog de sig an varsitt namnförslag och skapade sin karaktäristiska grafiska design av det, utifrån den varumärkesplattform vi arbetade efter. I projektet var också Ulrika Tjernström på Russin Design med, som smarttänkande idéspruta och bollplank för de olika namnförslagen.

Pepparkakshuset står stolt för alla tre förslag och vill gärna framhålla sina fantastiskt skickliga samarbetspartners. Men vilket av de tre namnen var det som vann? Ja, vad tror du?

Dunge: Design av Åsa Waldton, Waldton Design. Här kommer du kunna se hennes webb >>

 

Oxxå: Design av Peter Ehrlin, Peter Ehrlin Grafisk Form. Se hans webb >>

 

 

Livon: Design av Daniel Wetter, Dunderdog. Se hans webb här >>