Interoc

Interoc är en mycket intressant koncern inom byggbranschen. Interoc är också ett mycket intressant fullserviceuppdrag för Pepparkakshuset. Samarbetet inleddes under inledningen av 2012 med att vi genomförde en varumärkesresa enligt Pepparkakshusets modell. Efter gemensamma work shops och analysarbete kunde varumärkesplattformen formuleras. Med den plattformen som utgångspunkt har vi arbetat fram helt ny grafisk identitet för Interoc.

Typsnittet rent allmänt och i synnerhet den symbol som står i fokus i nya logotypen symboliserar Interoc på flera plan. Byggkoncernen är uppbyggd av flera specialistbolag. Var och en för sig,och i samverkan mellan varandra, står bolagen för hållbar utveckling av fastigheter.

I uppdraget är flera partners till Pepparkakshuset involverade och merparten ingår i samma kreativa nätverk som Pepparkakshuset: BLOCK Stockholm. Dessa är Sollan Staflin på Komodo, Joakim Kempff på Planet 11, Martin Gradén på Gradén Grafik och Pernille Tofte på Fotograf Pernille Tofte. I arbetet med Interocs nya webb har externa webbyrån Sphinxly stått för produktionen.

Besök Interocs webb! →