Företagarna Stockholm har fått nyhetswebb

foretagarhuvudFöretagarna i Stockholm stad har en förening; Företagarna Stockholm Stad. Denna lokalförening och alla 120.000 företag inom täckningsområdet har helt andra förutsättningar och behov än företag i mindre städer. Därför var också behovet stort av en hemsida som kunde leva upp till den föränderliga och pulserande verklighet som råder i huvudstaden.

Nu finns resultatet. Och det blev en webbaserad tidning för företagare i storstaden. Här ska allt aktuell, intressant, angeläget, oroande och trevligt som rör och berör företagarna beskrivas, berättas om och debatteras. Självklart med extra fördelar för dem som är medlemmar i föreningen, men som kanal i allt som angår företagande.

Utmaningen i skapandet av webbplatsen har bl a varit att skapa en levande företagartidning, utan att ha en stor redaktion som gör de dagliga publiceringarna. Men det finns lösningar på allt. Inte minst tack vare en oerhört engagerad personal som arbetar och sköter Företagarna Stockholm Stads verksamhet. Tack Nilla, Nina och Stig!

Självklart bygger hela webbplatsen på aktiva medlemmar, intressanta nyhetsartiklar, debattinlägg och aktiviteter. Men med den systematiserade uppdateringen av alla inlägg som vi har skapat och flinka medarbetare så kan vi nog se fram emot en pulserande nyhetskanal för allt som berör företagare i storstaden.