Företagarna Stockholm har fått nyhetswebb

Företagarna Stockholm har fått nyhetswebb

Företagarna i Stockholm stad har en förening; Företagarna Stockholm Stad. Denna lokalförening och alla 120.000 företag inom täckningsområdet har helt andra förutsättningar och behov än företag i mindre städer. Därför var också behovet stort av en hemsida som kunde leva upp till den föränderliga och pulserande verklighet som råder i huvudstaden. Nu finns resultatet. Och det […]