European Mobility Week

  Den anses som EU:s förmodligen mest framgångsrika kampanj. Som varje år i september alltsedan 1998 vänder sig till 250 miljoner människor runt Europa och över hela världen. Med målet att få folk att förändra sitt resebeteende, att åka mindre bil och istället ta sig fram på ett mer hållbart sätt. Som att välja att gå, cykla eller åka kollektivt oftare. 2007 blev något av en nystart för European Mobility Week, som den heter, efter omarbetning av hela kampanjmaterialet och designen.

  Den stora frågan är kanske hur lilla svenska reklambyrån Pepparkakshuset kunde få detta stora uppdrag av EU.

  Ja, det började med att Naturvårdsverket och Trafikverket (dåvarande Vägverket) bad Pepparkakshuset om råd inför kampanjen 2005 med den svenska delen av kampanjen. Den lösning – en utan alltför stora överord nyskapande kommunikativ verktygslåda – som vi arbetade fram blev mycket framgångsrik. Framförallt blev alla kämpar i kommunerna, de som verkligen arbetar med kampanjen, glada över att äntligen få något som de kände var konkret och användbart.

  Framgångarna i Sverige gav eko hos de olika ländernas kampanjsamordnare i Europa. Så efter en presentation i Prag startade en lång resa mot uppdrag, avtal, varumärkesutveckling, avstämningar med olika länder i Europa och till sist ett resultat. Som faktiskt för första gången i kampanjens då tioåriga historia blev uppskattat i alla länder – från Spanien i syd och skandinaviska länder i norr, till England i väst och Ungern i öst. Och därmed kunde alla inom och även utanför Europa med förnyad kraft, ny design, ny webb och konkreta grafiska och digitala verktyg skapa bättre uppmärksamhet runt kampanjen.

  Mellan 2006 och 2007 växte deltagarantalet av städer i Europa från runt 1300 till runt 1700, och invånare som möttes av kampanjen växte med många tiotals miljoner. Dessutom infördes, och införs alltjämt, en lång rad permanenta åtgärder i städerna som stimulerar till ett mer miljövänligt resande. Pepparkakshuset har sedan i flera år fortsatt att samarbeta med uppdateringar och nya material till kampanjen.

  I kampanjen har Pepparkakshusets huvudpartner varit Martin Gradén Grafik. Tillsammans har vi utvecklat allt från idéer och strategier till texter, illustrationer och grafisk design.

  Besök EU-kampanjens webb →